Reklam
Fırat Özkurt

Fırat Özkurt

[email protected]

BİRKAÇ SÖZ

08 Şubat 2021 - 08:08

İnsanlar, evrende yaratılan tüm canlılardan daha üstünmüş. Sanırım bu sebeple bizim sahip olduğumuz avantajlara sahip olmayan her canlıyı gerektiğinde öldürüyor, hor görüyor ve aşağılıyoruz.
**
Sanırım bu yüzden olacak ki, yakın bir zamanda hayvan hakları yasasının bizim ülkemizde de yasallaşması bekleniyor. Bu yasaya göre; hayvanları öldüren, zarar veren, işkence edene hapis cezası; onları terk eden, bırakana para cezası verilecektir.
**
Oysaki hayvanlar bizim sahip olduğumuz üstün avantajlara sahip değildir ancak bizde olmayan üstünlüklere sahiptir. Onlarda bizdeki ümitler olmadığı gibi korkular da yoktur, bizler gibi onlar da ölür ama onlar ölümü bilmez. Hatta çoğu hayvan kendini daha iyi korur, kendi tutkularını bizim kadar kötüye kullanmaz. (demiştir yazarın biri.)
*****
Boğaziçi Üniversitesine 2 Ocak 2021 tarihli atama kararıyla Melih Bulu, rektör olarak atanınca öğrenciler de kendi rektörümüzü kendimiz seçmek istiyoruz diyerek bu karara karşı çıktılar. Peki, bu karar doğru muydu?
**
 Anayasa’nın 104. maddesinde ‘Üniversite rektörlerini seçmek’, Cumhurbaşkanı’nın yürütme alanına ilişkin görev ve yetkileri arasında sayılmıştır. 130. maddesinin altıncı fıkrasında da, ‘Kanunun belirlediği usul ve esaslara göre rektörler Cumhurbaşkanınca seçilir ve atanır’ denilmiştir. Yine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 13. maddesinde de devlet ve vakıf üniversitelerine rektör, Cumhurbaşkanınca atanır denilerek Cumhurbaşkanı’nın belirtilen yasaya da uygun olması koşuluyla rektör ataması işleminde hem seçme hem de atama yetkisine sahip olduğu görülecektir.
**
Anayasa Mahkemesi; rektör adaylarının belirlenmesinde uygulanacak esasların yasayla düzenleneceği açık ise de bu düzenlemelerin, Cumhurbaşkanı’nın seçme yetkisinin amacına uygun kullanımını engellemeyecek ve üniversitelerin bilimsel özerkliklerini de zedelemeyecek biçimde yapılması gerektiği kuşkusuzdur, demiştir.( Bu sebeple yorumu size bırakıyorum.)
*****
Her geçen gün insanlık denilen kavramdan uzaklaşıyoruz. Tahammül edemiyoruz, yeterince sevmiyor saymıyoruz, ananeleri göz ardı ederek modern toplumun ihtişamına kapılıyoruz. Ahlaksızlığı süsleyerek ahlaklı olan buymuş gibi davranıyoruz. Bu sebeple de herkesin doğrusu veya yanlışı var. Oysaki hak, haklılık bir tanedir.
*****
2017’de yapılan anayasa değişikliğiyle; kuvvetler ayrılığı anlamını yitirmiş, Cumhurbaşkanı’na geniş bir yetki veren iktidar ortaya çıkmış ve yargının tek bir kişinin ataması veya seçmesi sebebiyle güvenirliliğini sarsmıştır.
**
Bu sebeple yargı bağımsızlığı ve etkin bir Anaysa zorunluluk haline gelmiştir. (Tabi, şuan içinde bulunduğumuz yönetim sisteminden daha farklı olarak törensel ve bütünleştirici bir figür olarak devletin birliğine vücut veren işlevi yerine getiren bir cumhurbaşkanının yanında devlet başkanının ön plana çıktığı, insan haklarının ön planda tutulduğu, özellikle yargının bağımsız olduğu bir anayasa olması koşuluyla.)
*****
Üniversiteyi değerli kılan unsurlar; öğrenciler, akademisyenler ve bunların ürettikleridir.
**
Türkiye’de son yıllarda artan üniversite ve fakülte sayısıyla nicelik artmış, nitelik azalmıştır. (Artık her şehirde üniversite olmasının yanında ilçelerde dahi üniversite vardır.) 6 milyonun üzerinde üniversite öğrencisine sahip olan ülkemizde acaba eskiye oranla şuan kaç tane ses getirmiş veya getirecek bilim adamı, yazar, doktor, sanatçı, politikacı vardır?
**
Bu politikaya şahit olduğumuz en son karar, 5 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararıyla 26 yeni fakülte kurulmasına yönelikti.
**
Üniversite açmak-fakülte kurmak, bazı sorunları çözecekse (ki çözmediğini iyi biliyorum) gittiği yere kadar devam etsin.
**
Yazarı dediği gibi gençler umutlarıyla, yaşlılar hatıralarıyla yaşar. Gençlerin umutlarına yazık etmeyelim.
*****
Materyalist anlayış günümüz insanın sahip olduğu en büyük ruh. Yani maddecilik. Yani somut olan, görünen şeylerden oluşan bir öz.  Yani ruh, tanrı gibi soyut kanıtlanmamış önermelerden uzak olan bir öz. Evreni, canlıları deney ve gözlemi ön planda tutularak açıklamaya çalışan bir yaklaşım.
**
Böyle bir yaklaşımın sonucu olarak her şeyin bilimle açıklanabileceğine inanan bir modern toplum…
*****
"Yaşamanın sırlarını bileydin
Ölümün sırlarını da çözerdin;
Bugün aklın var, bir şey bildiğin yok:
Yarın, akılsız, neyi bileceksin?"(Ömer Hayyam)
*****
COVİD-19 sebebiyle bireyler ve toplumlar olarak zor zamanlardan geçiyoruz.
**
Bir yanda dükkânları kapalı olan esnafın, işçinin, garibanın ekonomik buhranı; diğer yanda tek düzen haline gelen sosyal yaşamın olumsuz psikolojik etkisi.
**
Bir de parası olan için esnek bir karantina süreci.
*****
Bozulan yeni nesil değildir. Yeni nesil ancak yetişmiş insanlar çoktan bozulmuşsa mahvolur.(Montesquıeu)
 

Bu yazı 73 defa okunmuştur.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum
    google-site-verification=nOnlIhBXjSIrEAJBIoFOgmNu8EFQRPX8qasD6qK-ymk