Reklam

NİŞANLANMANIN HUKUKUMUZDAKİ YERİ

''Nişanlılık, evlilik öncesi bir ön sözleşmedir. Bu sebeple kanunda evlilik için tanınan bazı ayrıcalıkları nişanlılık için de tanınmıştır. Bu kapsamda nişanlılardan birisinin haksız fiil sonucu ölmesi halinde sağ kalan nişanlı, destekten yoksun kalma davası açabilir'' diyen Erzurum Söz Yazarlarından Av.Fırat Özkurt'un bu haftaki yazısını okumanızı tavsiye ediyoruz.

NİŞANLANMANIN HUKUKUMUZDAKİ YERİ
Editör: Erzurum Söz
18 Ocak 2021 - 12:17
Nişanlanma TMK m.118 evlenme vaadi olarak tanımlanmıştır. Nişanlanmanın hukukumuzda bir bağlayıcılığı olmayıp taraflara evlenmeye zorlamak için dava hakkı vermez.  Nişanlanmanın geçerliliği için tarafların ehil olması, ahlaka ve adaba aykırı olmaması, muvazaalı olmaması ve evlenme engeli bulunması gibi şartlar mevcuttur.
          Nişanlanmanın bir şarta veya süreye bağlanmasında bir engel yoktur. Ancak işbu şartın yine ahlaka, adaba ve kişilik haklarına aykırı olmaması gerekir. Evlilik birliği gerçekleştiğinde kötü yaşam sürmeye devam edileceği tarzında bir şart ahlaka aykırı olacaktır.
          Nişanlanma sonrasında tarafların, birbirlerine karşı sadakat yükümlülüğü başlar. Bu yükümlülük örf adet kuralları ile dürüstlük kurallarının bir sonucudur.
           Nişanlılık, evlilik öncesi bir ön sözleşmedir. Bu sebeple kanunda evlilik için tanınan bazı ayrıcalıkları nişanlılık için de tanınmıştır. Bu kapsamda nişanlılardan birisinin haksız fiil sonucu ölmesi halinde sağ kalan nişanlı, destekten yoksun kalma davası açabilir. Yine benzer şekilde nişanlılardan birisinin ölümü üzerine sağ kalan nişanlı, ölüme sebep olan kişiden manevi tazminat isteminde bulunabilir.
           Ayrıca nişanlıların tanıklıktan çekinme hakkı bulunmaktadır. Bu kapsamda nişanlılardan birisi hakkında açılan ceza ya da hukuk davalarında tanıklık yapmak istemediğini bildirip tanıklıktan çekinebilir
          Nişan tarafların anlaşması ile son bulduğunda taraflar maddi ve manevi tazminat isteyemezler. Fakat hediyelerin geri verilmesi istenebilir. Nişanı haklı sebeplerle bozan taraf TMK m.120'den doğan maddi manevi tazminat ve hediyelerin geri verilmesine dayanan hakları kullanır.
          Hukuki ihtilaflarda yaşanan sorun tazminat miktarlarının belirlenmesi ve hangi hediyelerin istenebileceği hususunda doğmaktadır.
1.Manevi Tazminat: Haksız bir eylemin yarattığı üzüntünün duyulan elem ve acıların giderilmesini amaçlayan bir ödemedir. Mal varlığına dokunmayan, sağlık, namus, sır, aile mahremiyeti gibi malvarlığı harici varlıklarda meydana gelen azalma olup, manevi tazminatla azaltılmaya çalışılmıştır. Manevi tazminat miktarı tayin edilirken saldırı teşkil eden eylem ve olayın özelliği tarafların kusur oranı, ekonomik durumları aynı zamanda yaşanan çevredeki kültürel yapı dikkate alınır.
2.Maddi tazminat: Nişanlanmanın geçerliliğine güvenerek yapılan masraflar ve uğranılan zararlar kusursuz olan nişanlının talep edebileceği değerlerdir. Tazminat istenebilmesinin diğer şartı ise dürüstlük kurallarına uygun olarak yapılmış olmaları gerekir.
3.Alışılmışın dışındaki hediyelerin geri verilmesi: Nişanlılık dolayısıyla bir nişanlıya ekonomik değeri olan her türlü kazandırma hediye kavramının içine girer. Nişan yüzükleri, mücevher, para, çiçek vs. hediye teşkil eder. En tartışmalı konulardan biri olan hediyenin alışılmışın dışında olup olmadığını hâkim takdir eder. Bu konuda bilirkişi raporu istenebilmektedir.
        Nişanlılık, nişanlıların birbirleriyle ya da başka bir kişi ile evlenmeleri, anlaşarak nişanlılıklarını sona erdirmeleri, nişanlılardan birinin ölmesi, evlilik için belirlenen şartın gerçekleşmemesi, nişanlılardan birinin akıl hastalığına tutulması, nişanlılardan birisinin cinsiyet değişikliği veya nişanlıların kardeş olduğunun ortaya çıkması gibi evlenme engellerinin ortaya çıkması durumlarında sona erer. Bu nedenler dışında nişanlılardan birisinin nişanı haklı veya haksız şekilde bozması sonrasında da nişanlılık sona erer.
  
 
Bu haber 639 defa okunmuştur.
Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum

google-site-verification=nOnlIhBXjSIrEAJBIoFOgmNu8EFQRPX8qasD6qK-ymk